חסימת דרך הגישה לבית הנוער העברי, במקטע הרחובות ניקנור – התקופה – הרצוג