עבודות בצומת הרחובות הרוזמרין-דב יוסף-הגננת-אונטרמן