עבודות יום ולילה לצורך הנחת תשתיות ברחובות ירמיהו – שמגר – שרי ישראל