שינויים במסלולי התחבורה הציבורית בשכונת גילה

לקראת הקמת הסדר תנועה חדש בצומת הרחובות יפה רום ולשם