עושים מקום לרוכבים

הודעה על ביצוע פיילוט לשילוב תנועת אופניים בכבישים קיימים בשכונות רחביה, טלביה ומרכז העיר