קו אדום מקטעי עבודה

שד' נווה יעקב

הארכת הקו האדום – פרויקט נווה יעקב

המקטע ישתרע משדרות נווה יעקב ועד לרחוב לאה גולדברג

אורך המקטע: כ- 900 מטרים

במסגרת העבודות להארכת הקו האדום ותוספת שלוחות בו, יוקמו שתי תחנות נוסעים וחדר חשמל אחד.

 

לוחות זמנים לביצוע: הסתיים. בנסיעות מבחן לקראת הפעלה

עלון מידע בנושא >