קו ירוק מקטעי עבודה

הגבעה הצרפתית וקמפוס הר הצופים

הקו הירוק – פרויקט הגבעה הצרפתית וקמפוס הר הצופים

מקטע הרחובות קלרמון גאנו, קציר, לח"י, יסקי, צ'רצ'יל ושוקן ועד למנהרת קמפוס הר הצופים

אורך המקטע: 3 קילומטרים
פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון
סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע
לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – רבעון 1, 2019, תחילת הנחת מסילות – רבעון 3, 2021

לעלון המידע בנושא >

לעלון מידע בנושא הסדר תנועה חדש בגבעה הצרפתית >