קו ירוק מקטעי עבודה

גבעת שאול

הקו הירוק – פרויקט גבעת שאול

המקטע משתרע מצומת בן דור, לאורך רחוב כנפי נשרים ועד מסוף הר נוף

אורך המקטע: 2 קילומטרים

פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון.

 

לוחות זמנים לביצוע:  החלו עבודות תשתית, תחילת הנחת מסילות – רבעון 3, 2023

עלון מידע בנושא >