קו ירוק מקטעי עבודה

גבעת שאול

הקו הירוק – פרויקט גבעת שאול

המקטע משתרע מצומת בן דור, לאורך רחוב כנפי נשרים ועד מסוף הר נוף

אורך המקטע: 2 קילומטרים

פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: הושלם

סטטוס ביצועי : לקראת ביצוע עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – רבעון 4, 2019, תחילת הנחת מסילות – רבעון 3, 2023

עלון מידע בנושא >
הודעה אודות תחילת עבודות התשתית >