קו ירוק מקטעי עבודה

גבעת רם

הקו הירוק – פרויקט גבעת רם

מקטע בשטחי קמפוס גבעת רם, דרך רחוב בלפור

אורך המקטע: 1.7 קילומטרים

כחלק מעבודות הכניסה לעיר ובמסגרת עבודות להקמת הקו הירוק יוקמו שלוש תחנות הסעה וחדר חשמל אחד.

לוחות זמנים לביצוע: החלו עבודות תשתית. תחילת הנחת מסילות – רבעון 2, 2023

עלון מידע – תחילת עבודות תשתית בקמפוס א.י. ספרא בגבעת רם