קו ירוק מקטעי עבודה

גבעת רם

הקו הירוק – פרויקט גבעת רם

מקטע בשטחי קמפוס גבעת רם, דרך רחוב בלפור

אורך המקטע: 1.7 קילומטרים

כחלק מעבודות הכניסה לעיר ובמסגרת עבודות להקמת הקו הירוק יוקמו שלוש תחנות הסעה וחדר חשמל אחד.

סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 09/2019, תחילת הנחת מסילות – 01/2023