קו אדום מקטעי עבודה

הנטקה

הארכת הקו האדום – פרויקט הנטקה

המקטע משתרע מהר הרצל ועד צומת טהון

אורך המקטע: 1.8 קילומטרים

במסגרת העבודות להארכת הקו האדום ותוספת שלוחות בו, יוקמו במקטע זה שלוש תחנות נוסעים ושני חדרי חשמל.

 

סטטוס ביצועי: הסתיימו עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע: תחילת הנחת מסילות – רבעון 1 2021