קו כחול מקטעי עבודה

תלפיות

הקו הירוק – פרויקט תלפיות

המקטע כולל את הרחובות פת, דרך הסדנא, האומן, פייר קניג ואפשרות ליציאה לרחוב רבקה.

אורך המקטע: 2.9 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הירוק יוקמו במתחם התעסוקה בתלפיות שש תחנות הסעה ושני חדרי חשמל.

סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון

 


הדמיה – תלפיות רח' פייר קניג – קניון הדר