קו כחול מקטעי עבודה

קרל נטר

קרל נטל – חיבור בין הקו הירוק לקו הכחול

המקטע כולל את הרחובות שמעון הצדיק וקרל נטר עד לרחוב שרגאי

אורך המקטע: כחצי קילומטר

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מוקדם

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון