קו ירוק מקטעי עבודה

מלחה

הקו הירוק – פרויקט מלחה

מקטע בדרך גשר המאסף מעל כביש בגין ועד לרחוב א.ס. הפועל

אורך המקטע: כשני קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הירוק יוקמו שלוש תחנות הסעה וחדר חשמל אחד.

סטטוס ביצועי : החלו עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע:  תחילת הנחת מסילות – רבעון 2, 2022

עלון מידע אודות תחילת העבודות במלחה >