קו ירוק מקטעי עבודה

גילה

הקו הירוק – פרויקט גילה

מקטע רחובות הגננת, צביה ויצחק מרגלית

אורך המקטע: 2.9 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הירוק יוקמו ברחובות הגננת, צביה ויצחק מרגלית שבע תחנות הסעה ושני חדרי חשמל

סטטוס תכנוני: הושלם

סטטוס ביצועי: החלו עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – רבעון 3, 2019, תחילת הנחת מסילות – רבעון 1, 2023

עלון מידע עבודות גילה >

הודעה על תחילת עבודות >

הודעה על תחילת עבודות להקמת חניון ברחוב צביה ויצחק >


הדמיה גילה – צביה ויצחק


הדמיה מרכז מסחרי גילה – רח' הגננת


הדמיה גילה – רח' הגננת