קו כחול מקטעי עבודה

דיפו מלחה

דיפו מלחה

דיפו קרונות בסמוך לארנה

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול, יוקם דיפו קרונות עבור הקו בסמוך לארנה במלחה.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: החלו עבודות מקדימות