קו כחול מקטעי עבודה

גוננים

הקו הכחול – פרויקט גוננים

מקטע שבין צומת פת לרחוב התנופה

אורך המקטע: כאחד וחצי קילומטרים

העבודות יכללו חידוש תשתיות ופיתוח נופי 

סטטוס תכנוני: תכנון מפורט

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון