קו כחול מקטעי עבודה

מלחה

הקו הכחול – פרויקט מלחה

גבולות המקטע יימסרו לאחר השלמת התכנון

אורך המקטע: כשני קילומטרים

פירוט העבודות שיתבצעו במקטע מלחה יימסרו בהמשך, עם השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: אושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: נמצא בביצוע במסגרת הקו הירוק של הרכבת הקלה. תחילת עבודות תשתית – רבעון 1, 2019, תחילת הנחת מסילות – רבעון 2, 2022