קו כחול מקטעי עבודה

תלפיות

הקו הכחול – פרויקט תלפיות

המקטע יכלול את רחוב פייר קניג

אורך המקטע: כ-1.5 קילומטרים

העבודות ברחוב יכללו חידוש תשתיות ופיתוח נופי 

סטטוס תכנוני: נמצא בסיום תכנון מפורט

לוחות זמנים לביצוע: ספטמבר 2024