קו כחול מקטעי עבודה

עמק רפאים

הקו הכחול – פרויקט עמק רפאים

המקטע יכלול את רחוב עמק רפאים, מתיאטרון החאן ועד לצומת אורנים

אורך המקטע: 1.1 קילומטרים

ברחוב עמק רפאים יתבצעו העבודות הבאות:
• חידוש תשתיות לאורך רחוב עמק רפאים
• פיתוח סביבתי ושתילת עצים וצמחיה ברחוב
• מיתון תנועה
• הרחבת מדרכות
• הקמת תחנת הסעה בלב הרחוב, בנוסף לשתיים שיוקמו בגן הפעמון ובצומת אורנים

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מוקדם
לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון


הדמיית הרכבת הקלה בעמק רפאים


הדמיית רחוב רחל אימנו


הדמיית צומת אורנים