קו כחול מקטעי עבודה

רמות

הקו הכחול – פרויקט רמות

המקטע ישתרע מצומת רמות ועד סוף הקו בשדרות גולדה מאיר

אורך המקטע: כ-3 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול יוקמו ברחובות אלה חמש תחנות הסעה וחמישה חדרי חשמל.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון