קו כחול מקטעי עבודה

הר החוצבים

הקו הכחול – פרויקט הר חוצבים

המקטע ישתרע מפורטל המנהרה בשד' גולדה מאיר ועד צומת רמות

אורך המקטע: 1.6 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול יוקמו על מקטע זה שתי תחנות הסעה ושני חדרי חשמל.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון