קו כחול מקטעי עבודה

המלך ג'ורג'

הקו הכחול – פרויקט קרן היסוד – המלך ג'ורג'

המקטע ישתרע מרחוב דוד המלך בסמוך לגן הפעמון, רחוב קרן היסוד והמלך ג'ורג

אורך המקטע: כ-2 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול יוקמו ברחובות אלה ארבע תחנות הסעה וחדר חשמל אחד.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון


הדמיית הרכבת ברחוב המלך ג'ורג'


הדמיית הרכבת ברחוב המלך ג'ורג'

הדמיית כיכר צרפת