קו כחול מקטעי עבודה

דרך חברון צפון

הקו הכחול – פרויקט דרך חברון צפון

המקטע ישתרע מרחוב עין גדי ועד תיאטרון החאן וגן הפעמון

אורך המקטע: כ-2 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול יוקמו ברחובות אלה ארבע תחנות הסעה ושלושה חדרי חשמל.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון