כבישים

מחלף בייט

מחלף בייט והמשך כביש 16

מחלף בייט והמשך כביש 16 עד שדרות הרצוג

התוואי: ממחלף מוצא עד מחלף גבעת מרדכי
התכנון: במסגרת הפרויקט יחובר כביש מספר 1 למערכת הכבישים העירונית, יוסדרו דרכי גישה לתחנת גבעת מרדכי ויוקם חניון 'חנה וסע' סמוך לקו הירוק של הרכבת הקלה. כביש 16, שכבר אושר על ידי הוועדה הלאומית לתכנון ולבנייה, יחבר בין מחלף מוצא למחלף גבעת מרדכי, ומחלף בייט יאפשר חיבור למערכת הכבישים העורקיים בעיר – כביש בגין, כביש הרצוג וכבישים סמוכים.
סטטוס תכנוני וביצועי: חניון חנה וסע ומקטע מערבי בביצוע. מקטע מזרחי בתהליך מכרז
לוחות זמנים לביצוע: סיום ב-2026