כבישים

נת"צ שפע חיים

נתיב תחבורה ציבורית שפע חיים

התוואי: מצומת שמגר עד שדרות גולדה מאיר
האורך: כקילומטר
התכנון: שדרוג תשתיות והתאמת נתיבים לנסיעת התחבורה הציבורית
סטטוס תכנוני וביצועי: לקראת תחילת ביצוע
לוחות זמנים לביצוע: יימסרו עם תחילת העבודות

לעלון מידע 2019  >