כבישים

ירמיהו

מסלול תחבורה ציבורית ירמיהו

התוואי: מהכניסה לעיר, לאורך רחוב ירמיהו, עד רחוב שמגר
האורך: כקילומטר
התכנון: בניית גדר הפרדה בין המסלול המיועד לכלל כלי הרכב לבין המסלול המיועד לתחבורה ציבורית
סטטוס תכנוני וביצועי: בוצע
לוחות זמנים לביצוע: בוצע

לעלון מידע 2019 – מסלול תחבורה ציבורית ציר ירמיהו >