קו אדום מקטעי עבודה

גבעת רם 2

גבעת רם 2

המקטע ישתרע ממתחם הביטוח הלאומי ועד לדרך שמואל לורך

אורך המקטע: כ- 700 מטרים

במסגרת העבודות להארכת הקו האדום ותוספת שלוחות בו, תוקם תחנת הסעה אחת.

סטטוס תכנוני: הושלם

סטטוס ביצועי: הסתיימו עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע: תחילת הנחת מסילות – 09/2022