#מצוקת חניה

דויד

היחידה מופקדת על תכנון וקידום רשת הסעת המונים במטרופולין ירושלים. תפקידה הוא לבדוק היתכנות של…

רוית

יחידת תכנון תחבורה ומודלים אחראית על התכנון התחבורתי האסטרטגי ארוך הטווח. היחידה היא גוף מקצועי…