#רכבת קלה

רוית

יחידת תכנון תחבורה ומודלים אחראית על התכנון התחבורתי האסטרטגי ארוך הטווח. היחידה היא גוף מקצועי…

דויד

היחידה מופקדת על תכנון וקידום רשת הסעת המונים במטרופולין ירושלים. תפקידה הוא לבדוק היתכנות של…

עופר

אחראית על התאמת מערך התחבורה הציבורית במטרופולין, תוך תכנון ושיפור הממשק שבין קווי האוטובוס, קווי…