RFI- בקשה לקבלת מידע (הליך מקוון) לאפיון שיטות מתקדמות לספירת הולכי רגל ורוכבי אופניים רציפה

  • סגור להצעות
  • מספר: 00-2023
  • פורסם: 19/07/2023
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 10/08/2023

לגבי מכרז: 00-2023 ,
שם המכרז: RFI- בקשה לקבלת מידע (הליך מקוון) לאפיון שיטות מתקדמות לספירת הולכי רגל ורוכבי אופניים רציפה

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden