RFI- בקשה לקבלת מידע לאפיון שיטות מתקדמות לספירת כלי רכב, איסוף נתוני מיקום וכן ספירת נוסעים באוטובוסים ובשטחי כינוס

  • סגור להצעות
  • מספר: 0002-2023
  • פורסם: 27/08/2023
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 31/12/2023

לגבי מכרז: 0002-2023 ,
שם המכרז: RFI- בקשה לקבלת מידע לאפיון שיטות מתקדמות לספירת כלי רכב, איסוף נתוני מיקום וכן ספירת נוסעים באוטובוסים ובשטחי כינוס

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden