הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ייעוץ לתכנון מיגון אקוסטי-דירתי עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 03-2022
  • פורסם: 07/02/2022
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 28/02/2022

לגבי מכרז: 03-2022 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ייעוץ לתכנון מיגון אקוסטי-דירתי עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden