הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ניהול והפעלת חדר בקרת תח"צ

  • סגור להצעות
  • מספר: 04-2023
  • פורסם: 19/02/2023
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 23/03/2023

לגבי מכרז: 04-2023 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ניהול והפעלת חדר בקרת תח"צ

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden