הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ספירות נוסעים באמצעות מצלמות

  • סגור להצעות
  • מספר: 08-2022
  • פורסם: 14/02/2022
  • רפרנט: לאה בוסקילה
  • מכרז ייסגר: 07/03/2022

לגבי מכרז: 08-2022 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ספירות נוסעים באמצעות מצלמות

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden