הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"ר בירושלים והמטרופולין

  • סגור להצעות
  • מספר: 015-2019
  • פורסם: 16/07/2019
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 08/08/2019

לגבי מכרז: 015-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"ר בירושלים והמטרופולין

  • *שדות חובה