הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים תחבורתיים

  • סגור להצעות
  • מספר: 05-2019
  • פורסם: 19/12/2019
  • מכרז ייסגר: 13/02/2020

לגבי מכרז: 05-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים תחבורתיים

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden