הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ביצוע סקרי תחבורה באמצעות מצלמות

  • סגור להצעות
  • מספר: 11-2023
  • פורסם: 30/07/2023
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 27/08/2023

לגבי מכרז: 11-2023 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ביצוע סקרי תחבורה באמצעות מצלמות

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden