ינואר 2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי תכנון מים, ביוב ותיעול לפרויקטים תחבורתיים בירושלים והמטרופולין

  • סגור להצעות
  • מספר: 04-2019
  • פורסם: 19/12/2019
  • מכרז ייסגר: 13/02/2020

לגבי מכרז: 04-2019 ,
שם המכרז: ינואר 2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי תכנון מים, ביוב ותיעול לפרויקטים תחבורתיים בירושלים והמטרופולין

  • *שדות חובה