הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ נגישות לפרויקטים תחבורתיים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • סגור להצעות
  • מספר: 015-2020
  • פורסם: 19/05/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 11/06/2020

לגבי מכרז: 015-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ נגישות לפרויקטים תחבורתיים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden