הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לחניונים ומנהרות בממשק עם מנת"י

  • פתוח להצעות
  • מספר: 19-2020
  • פורסם: 24/08/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 15/10/2020

לגבי מכרז: 19-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לחניונים ומנהרות בממשק עם מנת"י

  • *שדות חובה