הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תעריפים והתקשרויות עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • פתוח להצעות
  • מספר: 06-2020
  • פורסם: 22/06/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 16/07/2020

לגבי מכרז: 06-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תעריפים והתקשרויות עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • *שדות חובה