הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תעריפים והתקשרויות עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 06-2020
  • פורסם: 22/06/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 30/07/2020

לגבי מכרז: 06-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תעריפים והתקשרויות עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden