הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפצה ודיוור עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 20-2020
  • פורסם: 08/07/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 30/07/2020

לגבי מכרז: 20-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפצה ודיוור עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • *שדות חובה