הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי יעוץ וליווי יישום פרויקטים תחבורתיים בהיבטים קהילתיים (מועד ההגשה הוארך)

  • סגור להצעות
  • מספר: 21-2022
  • פורסם: 30/08/2022
  • רפרנט: מיכאל אברמוב
  • מכרז ייסגר: 22/09/2022

לגבי מכרז: 21-2022 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי יעוץ וליווי יישום פרויקטים תחבורתיים בהיבטים קהילתיים (מועד ההגשה הוארך)

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden