הזמנה להציע הצעות הצעות למתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 22-2020
  • פורסם: 01/07/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 23/07/2020

לגבי מכרז: 22-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות הצעות למתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • *שדות חובה