הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הליכים סטטוטוריים ותכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים

  • סגור להצעות
  • מספר: 033-2019
  • פורסם: 24/07/2019
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 29/08/2019

לגבי מכרז: 033-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הליכים סטטוטוריים ותכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים

  • *שדות חובה