הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה

  • פתוח להצעות
  • מספר: 07-2021
  • פורסם: 24/11/2021
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 03/02/2022

לגבי מכרז: 07-2021 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה

  • *שדות חובה