הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה

  • סגור להצעות
  • מספר: 07-2021
  • פורסם: 24/11/2021
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 20/03/2022

לגבי מכרז: 07-2021 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden