הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ כיועץ ראשי במנת"י בתחומי מערכות בקרה וניהול תנועה

  • סגור להצעות
  • מספר: 38-2020
  • פורסם: 08/09/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 15/10/2020

לגבי מכרז: 38-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ כיועץ ראשי במנת"י בתחומי מערכות בקרה וניהול תנועה

  • *שדות חובה