הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • סגור להצעות
  • מספר: 33-2020
  • פורסם: 14/09/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 29/10/2020

לגבי מכרז: 33-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • *שדות חובה