הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 27-2020
  • פורסם: 17/09/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 22/10/2020

לגבי מכרז: 27-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • *שדות חובה