הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי שוטף לצוות תוכנית אב לתחבורה – הליך מס' 021-2020

  • פתוח להצעות
  • מספר: 021-2020
  • פורסם: 28/10/2020
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 26/11/2020

לגבי מכרז: 021-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי שוטף לצוות תוכנית אב לתחבורה – הליך מס' 021-2020

  • *שדות חובה