הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהל תביעות בפרויקט JNET עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 47-2020
  • פורסם: 09/12/2020
  • רפרנט: לאה בוסקילה
  • מכרז ייסגר: 07/01/2021

לגבי מכרז: 47-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהל תביעות בפרויקט JNET עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  • *שדות חובה