הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • סגור להצעות
  • מספר: 36-2020
  • פורסם: 19/01/2021
  • רפרנט: לאה בוסקילה
  • מכרז ייסגר: 21/02/2021

לגבי מכרז: 36-2020 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  • *שדות חובה